hindistan cevizi yağı ve kilo kaybı ilişkisi

Hindistan Cevizi Yağı ve Kilo Verme Üzerine Etkisi: Bilimsel Çalışmalar


Hem yararları hem de zararları ile adından oldukça fazla söz ettiren hindistan cevizi yağının kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Günümüzde oldukça popüler olan bu yağın kolesterol regülasyonu sağlayabileceği, cilt ve diş sağlığı üzerine olumlu etkiler gösterebileceği bilinmektedir. Antimikrobiyal, antifungal ve antitrombotik etkisi olduğu bilinen Hindistan cevizi yağı ağırlık regülasyonu üzerine olan etkisi de uzun süredir tartışılmaktadır.

Çok yoğun bir kalori kaynağı olmasına ve doymuş yağlar ihtiva etmesine rağmen Hindistan cevizi yağının kilo verme üzerine etkili olabileceğini düşünen araştırmacılar bu konuda birçok çalışma yapmıştır. Bu yazımızda Hindistan cevizi yağının kilo kontrolü üzerine olası etkilerine dair yapılan çalışmalara göz atacağız.

hindistan cevizi yağı kalori ve kilo verme

Neden Kilo Verdireceği Düşünülmekte?

Hindistan cevizinin yararların da olduğu gibi zayıflama üzerine etkilerinde de içerisinde yer alan “Orta Zincirli Triglisetlere” odaklanılmıştır. Kısaca “MCT” olarak adlandırılan bu trigliseritlein  enerjiye katılma potansiyelleri oldukça yüksektir. Bu yağların uzun zincirli trigliseritlere göre depo edilme yüzdesi oldukça düşüktür. Daha az depolanması enerji olarak kullanımının diğer yağlara kıyasla daha fazla olacağı anlamına gelir. Bu fizyoloji sayesinde hindistan cevizi yağının zayıflamaya yardımcı olabileceği düşünülmektedir.

Bununla beraber LCT’lere göre sindirim işleminde daha az enzim kullanılan ve çok daha kolay sindirilen MCT’ler diğer trigliserit türlerine göre çok daha hızlı şekilde karaciğere gönderilir ve burada metabolize edilerek enerji döngüsüne katılır. Bu özelliği ile de kilo verme üzerine etkili olabileceği öngörülmektedir. Ayrıca yapılan laboratuvar çalışmalarında MCT’lerin LCT’lere göre %10-15 daha az kalori içerdikleri görülmüştür. Her ne kadar çok büyük fark gibi görünmese de uzun dönem tüketiminde ciddi kalori farklı oluşmasına yol açabilir.

İştah, termojenik etki metabolik hızda artış gibi birçok fizyolojik yolakla açıklanan hindistan cevizi yağının kilo kaybı üzerine etkisi, araştırmalarla desteklenmeye devam etmektedir. Şimdi bu çalışmaları inceleyip eleştirel bir bakış yorumlamaya çalışacağız.

konu ile ilgili bilimsel araştırmalar

Hindistan Cevizi Yağı ve Ağırlık Regülasyonuna Dair Yapılan Bazı Çalışmalar

Yapılan birçok çalışmada diyete eklenen MCT’lerin iştah düzeyi üzerine etkisi olmamasına rağmen, total kalori alım düzeylerini ciddi oranda azalttığı görülmüştür. Ancak bu çalışmalar genellikle kısa süreli gözlemlere dayanmaktadır ve uzun dönem etkilerinin nasıl olabileceğini tayin etmek mümkün değildir. Aynı zamanda bu çalışmalarda genellikle küçük örneklemler üzerinde çalışıldığından, sonuçların kesinliğinden söz etmek mümkün değildir. (1,2,3)

20-40 yaşları arasında 40 kadın üzerinde yapılan 2009 tarihli çalışmada; günlük beslenme düzenine MCT eklenen grubun bel çevrelerinde ve beden kitle indekslerinde anlamlı bir farklılık olduğu gözlenmiştir. Aynı çalışmada yoğun ve doymuş bir yağ olması karşın hindistan cevizi yağının dislipidemiye neden olmadığı bildirilmiştir. (4)

2015 tarihli bir çalışmada, diyette uzun zincirli yağ asitleri ile orta zincirli yağ asitlerinin değişiminin, ağırlık regülasyonu üzerine olumlu etkiler yarattığı bildirilmiştir. Çalışmada MCT’lerin potansiyel olarak lipit profillerini olumsuz yönde etkilemeden vücut ağırlığında ve yağ oranında kısmi bir düşüşe neden olabileceği saptanmıştır. Ancak araştırmacılar bu sonucun doğruluğunun kesinlik kazanması için bağımsız kuruluşların daha büyük örneklemler üzerinde yeni çalışmalar yapması gerektiğini de bildirmektedir. (5)

Hindistan cevizi yağının termojenik etkisine yönelik yapılan bir çalışmada, günde 15-30 gram MCT’nin vücudun 24 saatlik enerji harcamasını % 5 oranında artırdığı görülmüştür. Bu çalışma, diyetin bir parçası olarak MCT’nin düşük ila orta düzeyde alımının, günlük enerji verimliliğini arttırarak sempatik sinir sistemi aktivasyonu ile ağırlık kontrolünde rol oynayabileceğini göstermiştir. Her ne kadar bu alanda önemli bir çalışma olsa da örneklem grubunda çok az kişinin olması, verilerin kesinlik arz etmesinin önüne geçmektedir. (6)

hindistan cevizi yağı zayıflama / kilo verme

Aynı şekilde MCT’nin termojenik etkisini göstermek adına yapılan farklı bir çalışmada 19 sağlıklı erkek birey üzerinde kontrollü olarak çalışma gerçekleştirildi. MCT tüketen kişilerle LCT tüketen kişilerin kıyaslandığı bu çalışmada, MCT tüketenlerin enerji harcama düzeyi ve yağ oranlarında anlamlı farklılıklar gözlemlendi. Bu değişimin çok yüksek kilolu kişilerde daha düşük düzeyde olduğu not edildi. (7)

Fareler üzerinde yapılan bir çalışmada ise; fareler uzun zincirli veya orta zincirli yağlarla aşırı beslendi. Orta zincirli yağlarla (MCT) beslenen farelerde % 20 daha az ağırlık ve% 23 daha az vücut yağı gözlemlendi. Bu sonuç MCT’lerin kilo kaybı üzerine uzun zincirli trigliseritlerin çok daha fazla etkin olduğunu göstermektedir. (8)

Soya fasülyesi yağı ve hindistan cevizi yağının karşılaştırıldığı randomize, çift kör, bir klinik çalışmada, bel çevresi 88 üzeri 40 kadının 20 sine hindistan cevizi yağı, diğer 20 sine ise soya fasülyesi yağı verilmiştir. 12 hafta boyunca devam eden bu çalışmada, hastalara günde 50 dk yürüyüş ve dengeli beslenme önerilerinde bulunulmuştur. Çalışma sonucunda el edilen veriler hindistan cevizi yağının dislipidemiye neden olmadığını göstermiştir. Aynı zamanda bu yağın abdominal obezitede gerilemeyi teşvik ettiği bildirilmiştir. (9)

MCT’lerin iştah azaltıcı etkisinin nedeni bu, yağların metabolize olma şekliyle ilgili olabilir, çünkü ketonlar iştah azaltan bir etkiye sahiptir. Ancak izole MCT’lerin bu etkisini hindistan Cevizi yağı direkt olarak gösterebilir mi? Bu konuda henüz bir fikir birliği oluşmamıştır.

Yapılan bir çalışmada ise izole edilmiş saf mct yağı ile Hindistan cevizi yağının iştah üzerine aynı etkiyi gösterip gösteremeyeceği araştırılmış ve çalışma sonucunda İzole MCT ile Hindistan cevizi yağının iştah üzerine benzer etkiyi göstermediği görülmüştür. Ancak katılımcı sayısının çok yüksek olmaması araştırma sonucunun kesinliği konusunda net bir sonuca varmayı zorlaştırmaktadır.(10)

Aynı şekilde European Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayınlanan bir çalışmada MCT yerine direk hindistan cevizi yağı kullanılarak yapılan çalışmaların artmasıyla daha kesin yargılara varılabileceği söylenmekte ve MCT ile hindistan cevizi yağının birebir aynı etkiyi gösteremeyebileceği vurgulanmaktadır. (11)

Hindistan cevizi yağının çocuklarda ağırlık kontrolüne olan etkisini araştırmak amacıyla; 13-18 yaşlarında, %85 persentil ve üzerinde, 15 çocukla yapılan bir çalışmada, hindistan cevizi yağının çocuklarda kilo kaybı ve termogenez üzerine etkili olmadığı görülmüştür. Hindistan cevizi yağının çocuklar üzerine etkisine dair yapılan çalışmalar literatürde oldukça sınırlıdır. (12)

diyetisyen yorum sonuç

Sonuç ve Değerlendirme;

Yapılan çalışmaları daha da arttırmak mümkün. Neredeyse tüm çalışmalarda üzerinde durulan temel mekanizmalar benzer paraleldedir. Yine aynı şekilde çalışmaların birçoğunda LCT ile kıyaslayarak MCT’nin yararlı olabileceği öngörülmektedir.

Kilo kaybı ve Hindistan cevizi yağı arasındaki ilişki incelenirken sürekli MCT odaklı araştırmalara rastlamaktayız. Ancak MCT’nin ağırlık kontrolüne etkisi ile hindistan cevizi yağının etkisi birebir aynıdır demek doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü hindistan cevizi yağı içerisinde MCT dışında farklı yağ asitleri ve bileşenlerde bulunmaktadır. Bu içeriğin izole MCT ile benzer etki gösterebileceği düşünülse de, birebir aynı etkiyi gösterebileceğini söylemek için çalışmalarda hem MCT hemde hindistan cevizi yağı birlikte kullanılarak etkilerinin karşılaştırılması gerekmektedir.

Bu çalışmalar ışığında hindistan cevizi yağının tek başına mucizevi bir kilo verdirme etkisinin olmadığı, ancak diğer yağlar yerine hindistan cevizi yağı kullanımının kilo alım hızını azalttığı hatta kilo vermeye yardımcı olabileceği yargısına varmak mümkündür. Günlük beslenme planını dahil olan yağ ile değiştirmeden ekstradan alınacak bir Hindistan cevizi yağı takviyesinin kilo verme sürecinde çok anlamlı bir etki yaratamayacağı aşikar. Çünkü her ne kadar diğer yağlara kıyasla daha az kilo kazandırma özelliği olsa da doymuş hindistan cevizi yağı yüksek miktarda kalori ihtiva etmektedir.

Hindistan cevizi yağının kalori miktarı diğer yağlara çok yakındır ve fazla alınan kalor,i doğrudan vücutta yağ artışına neden olabilmektedir. Ancak gerek sindirim gerekse metabolizmaya katılma yolaklarındaki farklılık, ağırlık kazanımı konusunda MCT içeren Hindistan cevizi yağını diğer doymuş yağlardan kısmen üstün kılmaktadır.

Ancak çalışmaların tamamında tutarlı sonuçların görülmemesi, direk hindistan cevizi yağı yerine izole MCT’nin kullanılması, örneklem sayılarının az olması ve uzun süre izlemlerin devam etmesi bu yağın ağırlık kontrolüne olan etkisinin kesin olarak kanıtlanmasını mümkün kılmamaktadır. Bu konuda daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir.

Yazıda Bahsi Geçen Araştırmalar:

 1. Liau, K. M., Lee, Y. Y., Chen, C. K., & Rasool, A. H. G. (2011). An open-label pilot study to assess the efficacy and safety of virgin coconut oil in reducing visceral adiposity. ISRN pharmacology2011.
 2. Dulloo, A. G., Fathi, M., Mensi, N., & Girardier, L. (1996). Twenty-four-hour energy expenditure and urinary catecholamines of humans consuming low-to-moderate amounts of medium-chain triglycerides: a dose-response study in a human respiratory chamber. European journal of clinical nutrition50(3), 152-158.
 3. St-Onge, M. P., Mayrsohn, B., O’Keeffe, M., Kissileff, H. R., Choudhury, A. R., & Laferrère, B. (2014). Impact of medium and long chain triglycerides consumption on appetite and food intake in overweight men. European journal of clinical nutrition68(10), 1134.
 4. Assunçao, M. L., Ferreira, H. S., dos Santos, A. F., Cabral, C. R., & Florêncio, T. M. (2009). Effects of dietary coconut oil on the biochemical and anthropometric profiles of women presenting abdominal obesity. Lipids44(7), 593-601.
 5. Mumme, K., & Stonehouse, W. (2015). Effects of medium-chain triglycerides on weight loss and body composition: a meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics115(2), 249-263.
 6. Dulloo, A. G., Fathi, M., Mensi, N., & Girardier, L. (1996). Twenty-four-hour energy expenditure and urinary catecholamines of humans consuming low-to-moderate amounts of medium-chain triglycerides: a dose-response study in a human respiratory chamber. European journal of clinical nutrition50(3), 152-158.
 7. St-Onge, M. P., Bourque, C., Jones, P. J. H., Ross, R., & Parsons, W. E. (2003). Medium-versus long-chain triglycerides for 27 days increases fat oxidation and energy expenditure without resulting in changes in body composition in overweight women. International journal of obesity27(1), 95.
 8. Geliebter, A., Torbay, N., Bracco, E. F., Hashim, S. A., & Van Itallie, T. V. (1983). Overfeeding with medium-chain triglyceride diet results in diminished deposition of fat. The American journal of clinical nutrition37(1), 1-4.
 9. Assunçao, M. L., Ferreira, H. S., dos Santos, A. F., Cabral, C. R., & Florêncio, T. M. (2009). Effects of dietary coconut oil on the biochemical and anthropometric profiles of women presenting abdominal obesity. Lipids44(7), 593-601.
 10. Kinsella, R., Maher, T., & Clegg, M. E. (2017). Coconut oil has less satiating properties than medium chain triglyceride oil. Physiology & behavior179, 422-426.
 11. Clegg, M. E. (2017). They say coconut oil can aid weight loss, but can it really?. European journal of clinical nutrition71(10), 1139.
 12. LaBarrie, J., & St-Onge, M. P. (2017). A coconut oil-rich meal does not enhance thermogenesis compared to corn oil in a randomized trial in obese adolescents. Insights in nutrition and metabolism1(1), 30.

Bu konuda daha detaylı bilgi almak için lütfen aşağıdaki yorum bölümüne aklınıza takılanları yazınız!

Yorum yaptıktan sonra dilerseniz Beslenme Rehberim editörleri tarafından derlenmiş Zayıflamak İçin Diyetisyen Desteğine Başvurmak Neden Önemlidir? başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.

Yorum Yok

Bir cevap yazın