Persentil Hesaplama (Bebek 0-3 yaş)

Persentil hesaplama aracımızı kullanarak bebeğinizin gelişimini kolayca değerlendirebilir, karmaşık tablolara ve formüllere ihtiyaç duymadan sonuca kısa yoldan ulaşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bebeğinizin yaşını, boyunu ve ağırlığını girmek olacaktır. Hesaplama sonucunda çıkan yorumlar bebeğinizin gelişiminin normal seyrinde gidip gitmediğini öğrenmede size yardımcı olacaktır.
Çocuğun Cinsiyeti
Yaşı (ay olarak)
Kilosu (kg)
Boy Uzunluğu (cm)
Baş Çevresi (cm)
 
Bebek Persentil hesaplama nedir ve ne için kullanılır?

Persentil hesaplama bebeğinizin gelişimini en doğru ve en kolay şekilde değerlendirebileceğiniz güvenilir bir yöntemdir. Bu yöntem ile bebek yaşa göre ağırlık, yaşa göre boy ve boya göre ağırlık hesaplamları için kullanılır. Persentil kelimesinin ingilizce anlamı yüzdeliktir. İngilizceden dilimize geçmiş olan bu sözcük bebekler için karşılaştırmaya dayalı bir değerlendirme yöntemini ifade etmektedir.

Bebeğin gelişiminin normal standartlarda devam edip etmediğini öğrenmek aylık bebek kilosunun ideal değerlerde olup olmadığını öğrenmek, bebeklerde boy kilo değerlerinin orantılı olup olmadığını ölçmek kısaca yaşına, boyuna ve kilosuna göre gelişiminin normal seyirde gidip gitmediğini öğrenmek amacıyla bebek persetil hesaplama yöntemi kullanılmaktadır.

Persentil tablosu (bebek gelişim tablosu) nasıl oluşturulmuş

Persentik tablosu diğer adıyla persentil eğirisi veya bebek gelişim tablousu  içerisinde, erkek ve kız çocukları için ayrı ayrı 3 den 97 ye kadar persentil aralıkları bulunmaktadır. Bu aralıklar daha önce yapılmış araştırmalarada boy, kilo ve yaş açısından incelenmiş çocukların sıralaması anlamına gelmektedir. Örneğin aynı yaşta kilo persentilleri oluşturmak adına incelenen çocukların kilolarına göre büyükten küçüğü sıralanır. İlgili satırda 97. sırada yani 97. persentilde bulunan çocuk yaşıtları arasında en kilolu olan normal çocuğu temsil ederken 3. sırada bulunan çocuk ise yaşına göre en zayıf normal çocuğu göstermektedir. Yine aynı şekilde 50. sıradaki bir çocuk ise kilosu orta düzeyde olan normal çocuğu temsil etmektedir.
Persentil eğirisi referans değerleri her ülkede farklıdır. Bunun sebebi ise genetiğin bebeğin gelşimini etkilemsi ve ırklar arası fiziksel özelliklerin farklı olmasıdır. Hesaplama aracımızda Türkiye’ye özgü bebek gelişim tablosu referans değerleri kullanılmıştır.

Persentil eğrisi nasıl okunur

Bebeğiniz cinsiyeti ve yaşına göre uygun tablo üzerinden kilosu ve yaşına en yakın sayıların bulunduğu satır bebeğinizin persentil değerini ifade etmektedir. Örneğin bebeğinizin kilosu 65 ise tabloda 65 e en yakın değerin bulunduğu satır veta sütun bebeğinizin persentil değeridir. Bu değer 3 ile 97 arasında ise bu durum bebeğinizin normal bir gelişim gösterdiği ifade etmektedir. Örneğin ağırlık persentil değeri 75 olan bir bebek kendi yaş ve cinsiyetindeki çocukların %75 inden daha iyi ağırlıkta oluğunu gösyermektedir.Eğer ki bebeğinizin boy veya kilosu persentil 3.persentildeki değerlerden küçük veya 97. den persentildeki değerlerden büyük ise büyüme de bir anormallik olduğu düşünülebilir. Böyle durumlardarda zaman kaybetmeden size en yakın doktora başvurmanız gerekmektedir. Bebeğinizin 15. persentilde olması optimal gelişim gösterdiği anlamına gelmektedir.

Öte yandan bebeğinizin hem kilo hemde boy persentil aralığının birbirine yakınlığı gelişimdeki normallilğin önemli bir göstergesidir. Örneğin kilosu 15. persentil de olan bir çocuğun boy uzunluğunun aynı yada benzer persentilde olması bebeğin gelişimini değerlendirmede önemli bir göstergedir. Normal değerler içerisinde olsa dahi boy ve kilonun farklı persentil değerlerinde yer alması mutlaka araştırılmalıdır.

Hangi yaş aralığında kullanılabilir?

Bu yöntemi bebeğiniz doğduğundan itibaren kullanmaya başlayabilirsiniz. Aslında persentil tabloları sadece bebekler içinde değil tüm yaş grupları için farklı amaçlarlarla oluşturulmuş refarens değeleri için kullanılır. Hesaplama aracımızla sadece bebek gelişim tablosu kullanılmış olup sadece 0-36 aylık bebek gelişimi, kilosu ve ağırlığını değerlendirebilirsiniz.

3 Yaşından Büyükler için

3 yaşından büyük çocuklarınız için Çocuk Persentil Hesaplama aracımızı kullanabilirsiniz.